ข่าวประชาสัมพันธ์

ธุรกิจเลี้ยงกบและการแปรรูป

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: virot.ju วันที่: 10 Oct 2016 09:41

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่อยู่ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 05 446 6666 ต่อ 1280-2
โทรสาร 05 446 6743
E-mail upbi.phayao@gmail.com