ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปีงบประมาณ 2557

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: nantawat.mu วันที่: 25 Apr 2016 12:43

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่อยู่ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 05 446 6666 ต่อ 1280-2
โทรสาร 05 446 6743
E-mail upbi.phayao@gmail.com